Начало

Подписани договори
Подписани са 2 бр. договори с избрани доставчици в процедура за избор на изпълнители с публична покана. Договорите са от дата 23.08.2016 г. и са с номера: 1. BG16RFOP002-2.001-0397-C01 / Su-01 2. BG16RFOP002-2.001-0397-C01 / Su-02 В изпълнение на договорите ще бъдат доставено, монтирано и въведено в експлоатация следното оборудване: - Машина за довършителни работи след ротационен печат - флексо секция, ситопечатна секция, секция за топъл печат и релеф, щанцоваща секция. - Машина за щанцоване на IML етикети ( етикети за вътрешно вграждане).

Документация по процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0397-C01

1. Образец на декларация на кандидата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

2. Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

3. Образец на изисквания към офертите от ПМС №118/20.05.2014г.

4. Методка за оценка на офертите

5. Образец на пъблична покана по чл. 51 от от ЗУСЕИФ

5. Договор

На 16.12.2016 г. успешно приключи изпълнението на договор BG16RFOP002-2.001-0397 по програма "Подобряване на производствения капацитет в МСП". В експлоатация се въведоха "Машина за довършителни работи след ротационен печат" и "Машина за щанцоване на IML етикети".